Takimi permbylles i projektit “Partnership for CE”

Në vijim mund të ndiqni disa video nga takimi permbylles i projektit “Partnership for CE – Sustainable SMEs growth and regional development”. Konferenca e parë Rajonale me një temë të rëndësishme siç është ekonomia qarkulluese, një konferencë online një-ditore, që synoi transferimin e njohurive dhe shkëmbimin e praktikave të mira, si dhe promovimin e bashkëpunimit rajonal dhe krijimin e netwokut.

Konferenca është organizuar në bazë të projektit rajonal “Partneriteti për ekonominë qarkulluese – Rritja e qëndrueshme e NVM-ve dhe zhvillimi rajonal”, zbatuar nga Youth Entrepreneurial Service (YES) në partneritet me Albanian Socio Economic Think Tank and Foundation for Innovation and Technology Development, i bashkëfinancuar nga Fondi i Ballkanit Perëndimor.