Services and News / Shërbime dhe Njoftime

Forumi Shqiptar Social Ekonomik (ASET), në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor – ReLOaD që financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), shpall për Projektin ‘Promovim i turizmit të vlerave, kultures dhe traditave në Patos’ dy pozicione pune për :

Specialist Kulture .

Specialist Turizmi

Për më shumë informacion, klikoni linkun.

Leave a Reply