Video Guidë për promovimin e qytetit te Patosit

Në kuadër të projektit “Promovimi i vlerave të turizmit, kulturës dhe traditave në Patos” i financuar nga ReLOaD, organizata ASET ka realizuar një Video Guide për promovimin e qytetit te Patosit.