Ftese per oferte  per printim  guidë turistike dhe kartolina

Forumi Shqiptar Social Ekonomik-ASET publikon Ftesen per oferte  per printim  guidë turistike dhe kartolina, ne kuader te projektit “Promovimi dhe ruajtja e vlerave kulturore, historike dhe artistike në Bashkinë Patos”, i cili mbështetet nga ReLOaD2, financohet nga BE dhe zbatohet nga UNDP. 

Per me shume, klikoni linkun.