Ftesë për Ofertë: Blerje Materialesh për Panair

Forumi Shqiptar Social Ekonomik-ASET  ne kuadër te projektit Promovimi dhe ruajtja e vlerave kulturore, historike dhe artistike në BashkinëPatos, kërkon të blëjë disa materiale për  organizimin e nje panairi që do të zhvillohet në Patos. Bashkelidhur publikohet Ftese per Oferte Blerje Materialesh Panairi. Ky projekt mbështetet nga ReLOaD2, i cili financohet nga BE dhe zbatohet nga UNDP.

Per me shume, klikoni linkun.