Terma e Referencës për pozicionet Specialist Kulture dhe Specialist Turizmi

Forumi Shqiptar Social Ekonomik (ASET), në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor – ReLOaD që financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), shpall për Projektin ‘Promovim i turizmit të vlerave, kultures dhe traditave në Patos’ dy pozicione pune për :

Specialist Kulture .

Specialist Turizmi

Kriteret

  1. Të ketë përfunduar studimet në Shkenca Sociale si: Ekonomi, Histori filologji, Gjeografi, Gjuhë të huaja, apo fusha të ngjashme.
  2. Preferohet të ketë të paktën 5 vite pune në total dhe të paktën 2 vite punë në projekte të ngjashme.
  3. Preferohen aplikantet nga Patosi.

Angazhimi: 13 ditë pune (Maj-Nëntor 2022)

Dokumentacioni duhet të dërgohet brenda datës 5 Maj  2022 ora 16.30. Informacionet e plota i gjeni ne thirrjet e meposhtme: