Manual për Mbrojtjen e Konsumatorit për pushtetin vendor

Prof. Dr. Fatmir Memaj

Dr. Ledjon Shahini

Dr. Indrit Reka

Manuali për Mbrojtjen e Konsumatorit do të jetë i publikuar ONLINE do t’ju japë mundësinë të gjithë punonjësve të administratës që të kenë akses falas në çdo kohë, edhe pas përfundimit të projektit në www.izhiq.org.al

https://www.izhiq.org.al/…/Manuali-per-mbrojtjen-e-konsumatorit…

Temat kryesore të manualit:

  • Koncepte të përgjithshme mbi mbrojtjen e konsumatorit
  • Mbrojtja e Konsumatorit në Shqipëri
  • Standartet Ndërkombëtare për Mbrojtjen e Konsumatorit
  • Mbrojtja e Konsumatorit në këndvështrimin Evropian
  • Raste Praktike

Ky manual është botuar në kuadër të projektit “Drejt BE-së: Forcimi i shoqërisë civile dhe qeverisjes lokale për një mbrojtje me të mirë të konsumatorit”, zbatuar nga Instituti për Zhvillim dhe Iniciativa Qytetare në partneritet me Albanian Socio Economic Think TankA, me mbështetjen financiare të European Union in Albania nëpërmjet programit IPA 2017, i cili menaxhohet nga Ministria e Financave CFCU Albania.

English Version

The Consumer Protection Manual will be published ONLINE will give the opportunity to all administration employees to have free access at any time, even after the completion of the project at www.izhiq.org.al

Main topics of the manual:

  • General concepts on consumer protection
  • Consumer Protection in Albania
  • International Consumer Protection Standards
  • Consumer protection from a European perspective
  • Practical Cases

Instituti per Zhvillim dhe Inisiativa Qytetare in partnership with Albanian Socio Economic Think Tank, is implementing the project” Toward EU: Strengthening CSOs and local government for better consumer protection “. This project is financially supported by European Union in Albania through the IPA 2017 program, which is managed by the Ministry of Finance CFCU Albania.