real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo

Njoftime

 

ASET ka hapur thirrjet e meposhtme për zonat Tropoje, Bajram Curri, Valbonë:

 

1. Kerkese për ofertë për hotel

2. Thirrje për ekspert vendor

3. Thirrje për përkthyes të guidës

 

 

Thirrje për ekspert vendor

 

ASET dëshiron të punësojë një punonjës lokal në rolin e ekspertit për nxitjn dhe promovimin e turizmit të aventurës përmes vizitave në shpellat e Bashkisë Bajram Curri. Eksperti do të punësohet për një periudhë 7 mujore në formën e punësimit me kohë të pjesëshme.

 

Kërkesa për aplikantët pontencial:

1.      Të jetë banor i Bashkisë Bajram Curri

2.      Për arsye të balancës gjinore në projekt, preferohet të jetë e gjinisë femërore

3.      Të jetë i aftë të udhëtoj në distancë të konsiderueshme brenda Bashkisë Bajram Curri

4.      Të ketë përfunduar shkollën e lartë

5.      Të jetë jo më shumë se 45 vjeç

6.      Të ketë aftësi organizative dhe aftësi për të punuar në grup

7.      Prioritet do të kenë aplikantët që kanë përfunduar studimet në nivel master në degët Gjeografi, Turizëm, Marketing, Mjedis

 

Për cdo informacion shtesë na shkruani në This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ose na telefononi në 0692095495

 

Dokumentacioni i kërkuar:

1.      Letër motivimi

2.      CV (në shqip ose anglisht)

3.      Fotokopje e diplomës së shkollës së lartë dhe të masterit

4.      Fotokopje e ID

5.      Dokumenta shtesë që vëretojnë punët e mëparëshme në fushën e Turizmit (në se ka)

Dokumentat do të dërgohen elektronikisht në adresën e emailit This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it dhe cc në adresën This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Dokumentacioni duhet të dërgohet brenda datës 20 Korrik 2019 ora 16.30.

 

 

Recent Publications

 

ASET released the first issues
of the

INTERNATIONAL JOURNAL of Science, Innovation and New Technology

For more information: www.ijsint.org

 

Recent Projects

TRANSFORMING POTENTIAL OF e-GOVERNMENT IN ALBANIA

The main aim of this project has been the realization of roundtables and the compilation of study regarding the e-Government potential for Albania in order to stimulate the awareness of governmental and public institutions about his transforming potential and about the importance of using it.Powered by ASET. All rights reserved. ASET, 1999-2011. Contact: info@aset-al.com.