Services and News / Shërbime dhe Njoftime

(1) Aktiviteti i ndarjes së çmimeve, së konkursit të esesë “Pse Ekonomi Qarkulluese/Gjelbër” zhvilluar gjatë muajit Maj 2021 në bashkëpunim me DRAP/ZVAP qarku Fier, u zhvillua ditën e premte, datë 04 Qershor 2021, në Qendrën e Aktiviteteve Kulturore, Bashkia Fier. Ky aktivitet ishte ne kuadër të projektit “Ekonomia qarkulluese dhe e gjelbër, mundësi për nxitjen e një shoqërie aktive dhe zhvillimin ekonomik në Qarkun Fier” i mbështetur financiarisht nga LëvizAlbania. Per me teper, lexoni ketu.

___________________________

(2) Leksion i hapur nga Dr. Brunilda Kosta dhe Prof. Dr. Fatmir Memaj.

Faleminderit Leviz Albania per mbeshtetjen.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=179973947466283&ref=watch_permalink

___________________________

(3) Ne vijim mund te ndiqni disa video nga projekti dhe konferenca e parë Rajonale, mbajtur ne daten 12 maj 2021, me një temë të rëndësishme siç është ekonomia qarkulluese. Kjo konferencë online një-ditore, synoi transferimin e njohurive dhe shkëmbimin e praktikave të mira, si dhe promovimin e bashkëpunimit rajonal dhe krijimin e netwokut.

Per me teper, ndiqni faqen ketu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *