Services and News / Sherbime dhe Njoftime

Here at ASET we offer a wide spectrum of services with focus in societal and economic developments of Albania.

NEW CALLS / THIRRJE TË REJA!

(I) Thirrje për ofertë nga kompani shtypshkrimesh

Forumi Shqiptar Social Ekonomik – ASET është një OJF e themeluar në vitin 1999 (www.aset-al.com). Në kuadër të zbatimit të projektit Menaxhimi dhe Transparenca e Basenit Lumor (River Basen Management and Transparency) ASET do të publikoj një manual me titull “Manual on river basin management & transparency Implementation of EU environmental legislation in the district of Gjirokastër”. Për më shumë, kliko këtu.

(II) Thirrje për sallë trainimi, bar kafe & restorant

Në kuadër të zbatimit të projektit Menaxhimi dhe Transparenca e Basenit Lumor (River Basen Management and Transparency) ASET do të organizojë 2 trajnime 1 ditore, respektivisht 1 në Tepelenë dhe 1 në Përmet. Gjatë këtyre aktiviteteve do të serviren kafe dhe do të organizohet drekë pune për pjesëmarrësit. Për më shumë ne lidhje me kërkesen për bizneset-aplikantë pontencialë, kliko këtu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *