Shërbime dhe njoftime

Thirrje për ofertë nga kompani shtypshkrimesh
Forumi Shqiptar Social Ekonomik – ASET është një OJF e themeluar në vitin 1999 (www.aset-al.com). Në kuadër të zbatimit të projektit Menaxhimi dhe Transparenca e Basenit Lumor (River Basen Management and Transparency) ASET do të publikoj një manual me titull “Manual on river basin management & transparency Implementation of EU environmental legislation in the district of Gjirokastër”
.
Aplikanti potencial duhet të ketë eksperiencë pune në këtë fushë prej jo më pak se 3 vjetësh
Dokumentacioni i kërkuar:

  1. Dokumenti që vërteton rregjistrimin si biznes shtypshkrimesh prej jo më pak se 3 vjetësh
  2. Të paraqes ofertën financiare sipas specifikimeve në vijim
Produkti Sasia Çmimi për njësi me TVSH Vlera totale
Dizenjim dhe printim manuali formati B5,
me ngjyra,
letër offset 80 mg,
80 faqe + kopertina e plastifikuar
250 copë


Dokumentat do të dërgohen elektronikisht në adresën e emailit: info@aset-al.com dhe cc në adresën: fmema@yahoo.com, brenda datës 9 Dhjetor 2020, ora 16:30.


Për çdo informacion shtesë na shkruani në: info@aset-al.com ose na telefononi në numrin 069 209 5495.