Welcome to ASET!

An alternative to offer the proper expertise on the issues related to the improvement of the whole economic and social mechanism.

Read More

ASET – WHY IT MATTERS

It matters to the policymaker, to the media, it matters to the educator and to the students; and it matters to the public

A nation must think before it acts and that is where ASET makes its mark.

A PLETHORA OF SERVICES FROM ASET

We look forward to collaborate with YOU and offer our services in qualitative and quantitative research; consumer tracking; polls; surveys; etc.

Read More

Services and News / Sherbime dhe Njoftime

Here at ASET we offer a wide spectrum of services with focus in societal and economic developments of Albania.

NEW CALLS / THIRRJE TË REJA!

(I) Thirrje për ofertë nga kompani shtypshkrimesh

Forumi Shqiptar Social Ekonomik – ASET është një OJF e themeluar në vitin 1999 (www.aset-al.com). Në kuadër të zbatimit të projektit Menaxhimi dhe Transparenca e Basenit Lumor (River Basen Management and Transparency) ASET do të publikoj një manual me titull “Manual on river basin management & transparency Implementation of EU environmental legislation in the district of Gjirokastër”. Për më shumë, kliko këtu.

(II) Thirrje për sallë trainimi, bar kafe & restorant

Në kuadër të zbatimit të projektit Menaxhimi dhe Transparenca e Basenit Lumor (River Basen Management and Transparency) ASET do të organizojë 2 trajnime 1 ditore, respektivisht 1 në Tepelenë dhe 1 në Përmet. Gjatë këtyre aktiviteteve do të serviren kafe dhe do të organizohet drekë pune për pjesëmarrësit. Për më shumë ne lidhje me kërkesen për bizneset-aplikantë pontencialë, kliko këtu.

Shërbime dhe njoftime

Shërbime dhe njoftime

Thirrje për ofertë nga kompani shtypshkrimesh
Forumi Shqiptar Social Ekonomik – ASET është një OJF e themeluar në vitin 1999 (www.aset-al.com). Në kuadër të zbatimit të projektit Menaxhimi dhe Transparenca e Basenit Lumor (River Basen Management and Transparency) ASET do të publikoj një manual me titull “Manual on river basin management & transparency Implementation of EU environmental legislation in the district of Gjirokastër”
.
Aplikanti potencial duhet të ketë eksperiencë pune në këtë fushë prej jo më pak se 3 vjetësh
Dokumentacioni i kërkuar:

  1. Dokumenti që vërteton rregjistrimin si biznes shtypshkrimesh prej jo më pak se 3 vjetësh
  2. Të paraqes ofertën financiare sipas specifikimeve në vijim
Produkti Sasia Çmimi për njësi me TVSH Vlera totale
Dizenjim dhe printim manuali formati B5,
me ngjyra,
letër offset 80 mg,
80 faqe + kopertina e plastifikuar
250 copë


Dokumentat do të dërgohen elektronikisht në adresën e emailit: info@aset-al.com dhe cc në adresën: fmema@yahoo.com, brenda datës 9 Dhjetor 2020, ora 16:30.


Për çdo informacion shtesë na shkruani në: info@aset-al.com ose na telefononi në numrin 069 209 5495.

MARKETING RESEARCH

MARKETING RESEARCH

We cover: Marketing analysis and evaluation; Segmentation studies; Privatization evaluation / studies; Advertising assessment; Copy tests; Before/ after impact tests

QUANTITATIVE RESEARCH

QUANTITATIVE RESEARCH

We conduct different opinion polls and economic surveys. Some of them include: election polling, life quality & stratification studies; self-administered questionnaires, salary surveys, interviewer-assisted surveys

QUALITATIVE RESEARCH

QUALITATIVE RESEARCH

In our services we include Consumer attitudes research. 

CONSUMER TRACKING

CONSUMER TRACKING

Our consumer tracking includes information services for the consumer durables sector; and information services for marketing professionals

Discussion / Focus groups

Discussion / Focus groups

Economic & Social Research

Economic & Social Research